KENDİNİ BİLMEK
Aklı ve muhakemesi yerinde olmak, kendi ve çevresinin bilincine varmak; Durum ve onuruna yakışacak biçimde davranmak, ağırbaşlı olmak.

Kendini tanı.
Sokrates

 

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Tolstoy

 

Kendine sıkça ne öğrendiğini ve ne bildiğini sor; ne yaptığını ölç, böylece kendine yanıt verebileceksin. Böylece, içinde uyuyan filozofun doğumunu sağlayacaksın.
Delia Steinberg Guzman

 

Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir.
Sokrates

(daha&helliip;)