KENDİNİ BİLMEK
Aklı ve muhakemesi yerinde olmak, kendi ve çevresinin bilincine varmak; Durum ve onuruna yakışacak biçimde davranmak, ağırbaşlı olmak.

Kendini tanı.
Sokrates

 

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Tolstoy

 

Kendine sıkça ne öğrendiğini ve ne bildiğini sor; ne yaptığını ölç, böylece kendine yanıt verebileceksin. Böylece, içinde uyuyan filozofun doğumunu sağlayacaksın.
Delia Steinberg Guzman

 

Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir.
Sokrates

 

Her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur.
Anonim

 

Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım.
Mevlâna

 

İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır.
Yunus Emre

 

Ben bilemediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.
Sokrates

 

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
Montaigne

 

Kimse bizi aldatamaz, biz ancak kendi kendimizi aldatırız.
Goethe

 

Her kanat denizi aşamaz.
Mevlâna

 

Balığa denizden başkası azaptır.
Mevlâna

 

Kurdun elinden çobanlık gelmez.
Sadi

 

Tehlikeye atılmadan önce cesur olup olmadığımızı bilmeliyiz.
La Rochefoucauld

 

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
Eflatun

 

Eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır. Baktıklarında, berrak görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler. Görünüşleri bakımından sıcak olmayı düşünürler. Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler. Konuşmalarında doğru olmayı düşünürler. İşlerinde ciddi olmayı düşünürler. Kuşkuya düştüklerinde sorularını nasıl soracaklarını düşünürler. Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler. Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler.
Konfüçyus

 

İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkansızdır. Zira cehaleti tanıyabilmek için de bilgi lazımdır; dolayısıyla cehaletini görebilen cahil değildir.
J. Taylor

 

Neden kimse hatalarını itiraf etmez? Çünkü hala hataların içindelerdir de ondan. Hatalarını itiraf etmek de iyileşmenin bir belirtisidir.
Seneca

 

Kendi hatam.
Terentius