ÇABA
Bir işi yaparken harcanan güç, zorlukları aşmak için sürekli çalışma, sürekli irade gereken mücadele

Çaba hayatın yasasıdır, sınırlar ve sınırlamalar için panzehirdir.
Delia Steinberg Guzman

 

Çaba, bizim gerçek boyutumuzu kazanmamızı sağlar. Sınırlarımızı aşarak, neyi başarabileceğimizi ve hangi düzeye ulaşabileceğimizi biliriz.
Delia Steinberg Guzman

 

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu alın teridir.
Thomas Edison

 

Yüce talihin anasıdır çaba, karşıtı olan aylaklıksa, insanı ulaştırmamıştır insanı yürekten istediklerinin hiçbirine.
Cervantes

 

Deha, çabayla büyütülür.
Çiçero

(daha&helliip;)

BOŞ ŞEYLERİ UMURSAMAMAK
Zamanı etkin ve verimli kullanmak, boş şeylerle vakti boşa harcamamak.

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir.
Eflatun   

 

Moda denilen şey o kadar çirkindir ki onu her altı ayda bir değiştirirler.
Oscar Wilde 

 

Yolu arzulayan ama yoksul giysilerden ve yiyeceklerden utanan kişiyle konuşmaya değmez.
Konfüçyus

 

Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi.
Epiktetos 

 

En çabuk kuruyan şey gözyaşıdır.
Marcus Tullius Çiçero