SADELİK
Gösterişsiz, süssüz, yalın olma durumu.

Güzellik, fazlalıklardan arınmalıdır.
Michelangelo