GÜÇLÜ OLMAK
İradenin yansıması olan kudret ve iç kuvvetten kaynaklanan enerji. Kişiliğin tüm unsurlarını kapsar; fizik, duygu, zihin, mizaç. Zayıflığı yenmek. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olma.

Nankörlük, zayıf insanların işidir; kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.
Goethe

 

Ruhsal zafer, cömertlerin, güçlülerin ve feragat edenlerin, hayat suyuna kaynak verenlerindir.
Jorge Angel Livraga

 

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi davranmalıdır.
Luc Vauvenarques

 

Kendimizde her zaman başkalarının acısına dayanacak gücü buluruz.
La Rochefoucauld

(daha&helliip;)