BİLİNÇLİLİK
Kendi etkinliğinin farkında olmak; davranışlarının kökeninin farkında olmak; nesne, olay ve edimlere uyanık olma durumu, şuurluluk

“Bilinçli Olmak” duyarlı ve gerçekçi bir kriterle kendini tanımaktır.
Delia Steinberg Guzman

 

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.
Claude Bernard

 

Bir düştüğün yerde bir daha düşersen, bil ki kabahat senindir.
Publilius Syrus

 

İnsanın yaşamındaki en büyük kaygısı, iyiyi kötüden ayıramamaktır.
Çiçero

 

Acı bilincin taşıtıdır.
Buda

 

(daha&helliip;)