BİLGELİK
Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek olma hali; kendini tanımanın bilgisi.

Bilgelik, kendi kendimizi yenmektir, oysa cehalet, kendi kendimize yenilmektir.
Sokrates

 

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir.
Montaigne

 

Kavramak için görmek yeterli değildir. Anlayış ve bilgelik eksikliği, görüşü önemli ölçüde azaltır.
Delia Steinberg Guzman

 

Cehalet, âdemi mahrum eder her saadetten.
Eşref Gelenbeli

 

Bilge kendi mutluluğunun ustasıdır.
Plautus

Bilge, iyi şeylerde bile bir ölçü gözetir.
Juvenalis

 

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler.
Platon

 

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren bilgeliktir.
Platon

 

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
Shakespeare

 

Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur.
Lao Tse

 

Nice alimler vardır ki, hakiki bilgiden, hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bunlar, bilgi hafızıdır; bilgi sevgilisi değil.
Mevlâna

 

İnsan akılla pir olur; saçı, sakalı ağarmakla değil.
Mevlâna

 

En büyük bilgelik, iyiyi kötüden ayırmaktır.
Sokrates

 

Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini.
Mevlâna

 

Eğitimli insanlar başkalarında iyi olanı beslerler, kötü olanı değil. Küçük insanlar ise tersini yaparlar.
Konfüçyus

 

Akıllı kişiler gördüğünde, onlara denk olmayı düşün. Akıllı olmayanlar gördüğünde, içinden kendini düşün.
Konfüçyus

 

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.
Konfüçyus

 

Bilgelik dünyanın düzenini değiştirmekten çok, kendi isteklerini değiştirmektir.
Einstein