ADALET
Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı vermek

Adalet, insanın kendi üzerine düşeni yapması, en iyi ve en uygun olduğu işi yapması, herkese hak ettiğini vermesidir. Peki o zaman; bir insan bilgeliğe, kendisine ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, kendisine ait, kendisinin bir parçası olan şeyi, en uygun olan işi yapabilir? Bütüne, başkalarına ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, başkasının hakkını verebilir, bütünün adaletine katkıda bulunabilir?
Sokrates

 

Adalet kainatın ruhudur.
Ömer Hayyam

 

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla.
Konfüçyus

 

Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? Dikeni sulamak. Adalet bir nimeti yerine koymaktır.; her su çeken tohumu sulamak değildir. Zulüm nedir? Bir şeyi yerinde kullanmamak, yeri olmayan yerde kullanmaktır.
Mevlana

 

Adalet herkese hak ettiğini geri vermektir.
Platon

 

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
Platon

 

Koyamam kargayı bülbül yerine
Çiçek açmış gülü diken yerine.
Şinasi

 

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
Konfüçyus

 

Adalet insanın dış eylemleri ile sınırlı değildir. Ama insandaki ilkelere ve insanın kendi üzerinde uygulana iç eylemlerine de uygulanabilir; içeride doğru bir düzen kurarak, kendi yönetimime kendini ikna ederek iç adalet ortaya çıkar.
Delia Steinberg Guzman