SORUMLULUK
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

 Yalnız yapmış olduklarımızdan değil, kaçındığımız işlerden de sorumluyuz.

Moliere

 

Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.

Cucong

 

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Eflatun