SAĞLIK
Sağ, canlı, diri olma durumu.

Sağlık, uyum ve dengeye eşdeğerdir ve sadece denge ve uyumun alıcısı olan ve kendisinde aynı özelliğe sahip olanlara bulaşabilir.
Jorge Angel Livraga

 

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik.
Hz. Ali

 

Eğer miden, göğsün ve bacakların sağlam ise şahane servetler bu hale bir şey daha ilave demez.
Horatius

 

Devlette olduğu gibi insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır.
Pliny

 

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
Eflatun

 

Bedenimiz yiyecek ve içecekle tıka basa doluyken, doğru dürüst düşünemeyiz.
Çiçero