MİNNETTARLIK
Görülen iyiliğe karşı gönül borcu hissetmek