YANILSAMALARA KAPILMAMAK
Gerçek ve geçici olanı ayırt etmek. Duyu yanılmalarına kapılmama

Bir sabun köpüğüdür dünya.
Francis Bacon

 

Kişi bu dünyayı bir sabun köpüğü ve bir görünüm aldanışı  olarak düşündüğü zaman, ölümün etkisinden de kurtulmuştur.
Dhammapada

 

Altın prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür.
M.Gandhi

 

Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
Mevlâna

 

Tok olan cümle cihanı tok sanır,
Aç olan, âlemde ekmek yok sanır.
Sabayi

 

Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en kolay yolu onu kendi bildiğine bırakmaktır.
John Billings

 

Ayrılıkta, göz açıp kapama zamanı bir yıl gibidir.
Mevlâna

 

Görünene göre karar verenler, ne kadar az şey gördüklerini bilmeyenlerdir.
Robert Southy

 

Bu dünyanın sonu hiç imiş akşam gelip konan sabah göç imiş.
Pir Sultan Abdal

 

Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.
Yunus Emre

 

Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol.
Mevlâna

 

Geminin yüzmesi için, suya ihtiyaç vardır. Ama su, geminin  içine girerse, onu batırır. Gemi için su ne ise, mümin için dünya odur.
Mevlâna

 

Hepimiz ölümün nişanlısıyız.
Cenap Şahabettin

 

Kanatları altınla kaplı kuş uçamaz.
Tagore

 

Servetin batırdığı insan sayısı kurtardığından çok fazladır.
Bacon

 

Maddi hayat tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzlukları artar.
İbn-i Arabi

 

Nicelik değil, nitelik önemli.
Plinius

 

Hoşuna giden şey, doğru olmasa da doğru sanırsın.
Publilius Syrus