EMİNLİK
Şüphesi olmamak. Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu ve kuşkuları yenmek.

Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur.
Bacon

 

Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar.
Hitopadesa

 

Birisi Konfüçyus’e eğitimli insanları sordu. Konfüçyus dedi ki: “Eğitimli insanlar ne kaygılı ne korkuludurlar.”
Konfüçyus

 

Şüphelerimiz bize hainlik eder ve kazanabileceğimiz şeyleri, şansımızı denemekten korktuğumuz için kaybetmemize neden olurlar.
William Shakespeare

 

Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.
Konfüçyus

 

Kuşkular, mutluluğu bize haram etmeye yeter.
Andre Gide

 

Kuşkular en kötü gerçeklerden daha zalimdir.
Moliere

 

Suçlu kafa, her zaman kuşkunun uğrak yeridir.
William Shakespeare

 

Vesveseli düşüncelerden sakın. İnsanın kalbi, sazlık ve orman gibidir. Orada aslan gibi de, yaban eşeği gibi de fikirler bulunur.
Mevlâna

 

Kişi eğer kendi içini inceleyip de suçlanacak hiç bir şey bulamazsa, neden kaygılansın, neden korksun ki?
Konfüçyus

 

Eğitimli insanlar yolunda, benim muktedir olamadığım üç şey vardır: insanca olanlar kaygılanmaz; bilenlerin aklı karışmaz; cesurlar korkmaz.
Konfüçyus

 

Kaptanı Nuh olan kişi denizin dalgasından korkar mı?
Sadi

 

Kaygılar arasında bocalayan bir zihin bir şeyler almaya elverişli değildir, tıka basa dolmuş gibi geri çıkarır her şeyi.
Seneca

 

Eminlik psikolojik, zihinsel ve iyi temeller, modeller, tecrübeler, açıklık ve nedenler üzerine kurulmuş gelişmiş bir inançtan ahlaksal sorumluluk olarak yükselmiş bir durumdur.
Delia Steinberg Guzman