CESARET
Güç bir olayda kişinin kendinde bulduğu güven; atılganlık, yüreklilik

Cesaret, tehlike karşısında aklın ve zekanın kullanılmasıdır.
Platon

 

Doğru olan her şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.
Lao Tse

 

Servetini kaybeden çok zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiş demektir.
Cervantes

 

Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şey için ümit beslemesin.
Schiller

 

Cesaret, insanı zafere, korkaklık da ölüme götürür.
Seneca

Cesareti olmayan adamın başarısı da olamaz.
Publilius Syrus

 

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyince, insan okyanusu keşfedemez.
Seneca

 

Cesur kişi, korkuları kovandır.
Konfüçyus

 

Haksız bir dava için dövüşmek gerçek bir cesaret sayılmaz.
Shakespeare

 

Er kişinin cesareti, tersine çevirir kör talihi.
Cervantes

 

Korkaklar bin kez ölür daha ölmeden, gözü pekler ise bir kez tadarlar ölümü.
Shakespeare

 

Başkalarını korkutanın kendisi de korku içindedir.
A. Claudivs

 

Yenileceğinden korkan daima yenilir.
Yıldırım Beyazıt

 

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez.
Büyük İskender

 

Karanlıktan korkan çocuğu bağışlayabiliriz. Gerçek trajedi, aydınlarımızın aydınlıktan korkmasıdır.
Eflatun

 

Niye iyilerin başına birçok bela gelir? İyi insanın başına hiçbir kötülük gelemez; karşıtlar birbirine karışmaz. Nasıl bu kadar çok nehir, gökyüzünden yeryüzüne düşen bu kadar şiddetli yağmur ve bunca güçlü şifalı su denizin tadını değiştirmez, hatta bozamazsa, aynı şekilde felaketlerin hücumu da cesur insanların ruhunu alt üst edemez. Ruh kendi konumunda kalır ve her ne olursa, onu kendi rengine döndürür; çünkü ruh bütün dış şeylerden daha güçlüdür. İyi insanın ruhu bu olanları duyumsamaz demiyorum; aksine onların üstesinden gelir ve saldırıların karşısına sakin ve yumuşak başla dikilir. Her talihsizliği bir deneme sayar.
Seneca

 

Cesaret ve mücadele ile geçirilen tek bir gün, tembellik ve zayıflıkla geçirilen yüzlerce yıldan daha yeğdir.
Dhammapada

 

Cesaret adını verdiğimiz erdem, başıboş bir kahramanlık, anlamsız bir atılganlık ve cüretkârlık, her tehlikeyi düşüncesizce göğüsleme olmayıp; neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden kaçınmanın iyi olacağına ilişkin bilgiden başka bir şey değildir.
Sokrates

 

Gerçek cesaret, uzun vadede neden daha çok neden daha az korkmak gerektiğine, neyin daha fazla neyin daha az tehlikeli olduğuna ilişkin bir hesaplama, tartma ve ölçüp biçmedir.
Sokrates

 

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikememişlerdir.
Platon

 

Büyük felaketler karşısında büyük cesaretler doğar.
Regnard

 

Cüret etmekle cesaret, gecikmekle korku artar.
Publilius Syrus