ÇABA
Bir işi yaparken harcanan güç, zorlukları aşmak için sürekli çalışma, sürekli irade gereken mücadele

Çaba hayatın yasasıdır, sınırlar ve sınırlamalar için panzehirdir.
Delia Steinberg Guzman

 

Çaba, bizim gerçek boyutumuzu kazanmamızı sağlar. Sınırlarımızı aşarak, neyi başarabileceğimizi ve hangi düzeye ulaşabileceğimizi biliriz.
Delia Steinberg Guzman

 

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu alın teridir.
Thomas Edison

 

Yüce talihin anasıdır çaba, karşıtı olan aylaklıksa, insanı ulaştırmamıştır insanı yürekten istediklerinin hiçbirine.
Cervantes

 

Deha, çabayla büyütülür.
Çiçero


Toprak ne kadar zengin olursa olsun, ekilmedikçe mahsul vermez. Kafalar da öyle; ekilmeyen kafalar da fikir üretmez.
Seneca

 

Çabucak koca bir ateş yakmak isteyenler, cılız samanları tutuşturmakla başlarlar.
William Shakespeare

 

Eğitimli insanlar yukarı erişmeye çabalar, küçük insanlar aşağı erişmeye çabalar.
Konfüçyus

 

Yıldızlara böyle gidilir.
Vergilius