İYİLİK
Karşılıksız yapılan verme ve paylaşma. Maddi manevi faydalı olabilmek, esenlik getirmek.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
Hz. Muhammed

 

İyilik, evrim yoluyla değişim geçirmiş kötülüktür, kötülük de geriye doğru evrime ulaşmış iyiliktir.
Jorge Angel Livraga

 

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Aristo

 

İyilik, insanlık sanatıdır.
Nizami

 

Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.
Epiktetos

 

İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Goethe

 

İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.
Konfüçyus

 

Gerçek iyilik, insanın yüreğinden fışkırır. Bütün insanlar iyi doğarlar.
Konfüçyus

 

Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, artık o iyilik değildir; eğer sonuçları yani ödülü varsa, yine iyilik değil demektir. Bundan ötürü iyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır.
Tolstoy

 

Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yararlar.
Voltaire

 

Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz.
J.J. Rousseau

 

Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başka durumda kötülük de yapabilirler.
Senancour

 

Acele edin ve iyi olanı yapın. Aklınızı kötülükten uzak tutun. Çünkü iyi olanı yapmakta yavaş davranan kişinin aklı kötülükle zevke dalar.
Dhammapada

 

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
Aristoteles

 

Eğitim, ruhun bu gücünü ‘iyi’ den yana çevirme ve bunun için en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruhta görme gücünü vermek değil; çünkü güç onda kendiliğinden vardır; ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana bakmaktır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir.
Platon

 

İyiye varmadıkça, varacağımız her şey boşunadır.
Platon

 

Yurttaşlara en hoşa gideni değil, en iyiyi salık ver.
Atinalı Solon

 

İnsanların bütün dilediklerinin olması, daha iyi değildir.
Heraklitos