landscape-431147_1920

SESSİZLİK
Ortalıkta gürültü ve ses olmama durumu, sükut.

Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle.
Phtagore

 

Eğer sorsanız: “Sessizlik nedir?” Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. Yine sorsanız: “Sessizliğin meyveleri nelerdir?” Cevap veririz: “Kendi kendini kontrol, gerçek cesaret demek olan metanet, sabır, vakar ve saygı.”
Kızılderili Atasözü

 

Genellikle hakkında konuştuğumuz şeyden sessiz kaldığımızın on katı pişmanlık duyarız.
Jorge Angel Livraga

 

Dille düğümlenen dişle çözülmez.
Kaşgarlı Mahmut

(daha fazla…)

elephant-family-214476_960_720

OLGUNLUK
Kişinin bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu; yetkinlik.

Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatılmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır.
Seneca

 

Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.
Voltaire

 

Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir.
Chesterfield

 

Tolerans yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi değildir. O, başkalarının görüşlerini anlama kabiliyetidir. Menfi hiçbir his beslemeden onları anlayışlı bir şekilde tartışma arzusudur.
Machintosh

(daha fazla…)