green-embroidered-eyes-1227353_1920

GÜVENMEK
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanmak ve bağlanmak, itimat etmek.

Bir başkasına duyulan güven, onu da güven duymaya zorlar.
Francois La Rochefoucauld

 

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.
Goethe

 

İnsanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olması gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız.
Goethe

 

Deneyimli olana inanın.
Vergilius

amazing-736875_960_720

BOŞ ŞEYLERİ UMURSAMAMAK
Zamanı etkin ve verimli kullanmak, boş şeylerle vakti boşa harcamamak.

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir.
Eflatun   

 

Moda denilen şey o kadar çirkindir ki onu her altı ayda bir değiştirirler.
Oscar Wilde 

 

Yolu arzulayan ama yoksul giysilerden ve yiyeceklerden utanan kişiyle konuşmaya değmez.
Konfüçyus

 

Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi.
Epiktetos 

 

En çabuk kuruyan şey gözyaşıdır.
Marcus Tullius Çiçero